Industrie en Chemie Klant sinds 2011

Elia

Krachtige website voor Elia.

Om zijn talrijke stakeholders optimaal te kunnen informeren ontvouwde Elia, de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit, in samenwerking met The Reference een online communicatie strategie. De kersverse websites www.elia.be , www.eliagroup.eu en www.elia.jobs zijn hiervan de belangrijke concrete resultaten. Bezoekers kunnen via een uitgekiende informatiearchitectuur snel hun weg vinden in het bijzonder brede informatieaanbod dat Elia online ter beschikking wil stellen.

Een informatie instrument voor een bedrijf in volle evolutie

Elia is de beheerder van het hoogspanningsnet van België en een essentiële speler op de Europese energiemarkt. De Elia groep omvat Elia Transmission in België en 50Hertz Transmission, een van de 4 Duitse transmissienetbeheerders. Elia maakte eind februari haar opwachting in de BEL20 index en zet zo haar strategie en opmars in Europa verder met de steun van haar aandeelhouders en de financiële markten. Het is duidelijk dat dit bedrijf in volle evolutie behoefte heeft aan een krachtig informatie-instrument.

Zowel gebruikers, overlegorganen, maar ook producenten, klanten en investeerders kunnen terecht op de websites van Elia. Naast de klassieke omschrijving van het bedrijf, met zijn structuur en activiteiten, wil Elia ook met de eigen initiatieven ter bevordering van een efficiënte, transparante en billijke elektriciteitsmarkt naar buiten treden. Wie de sector beter wil begrijpen, of meer wil lezen over het bijzonder wettelijk kader (gezien de monopolie positie van het bedrijf) of over ‘corporate governance’, komt eveneens aan zijn trekken. In de ‘Newsroom’ kunnen de persberichten geraadpleegd worden en voor meer diepgaande informatie staan diverse publicaties en rapporten ter beschikking. Ook de ‘employer branding’ en de rekruteringsactiviteiten van het bedrijf werden tenslotte niet vergeten: de humanresourcesafdeling kreeg een eigen webstek: www.elia.jobs. Deze jobsite werd geïntegreerd met Lumesse.

De sites werden ontwikkeld op het krachtige content management systeem Sitecore. Er werd veel aandacht besteed aan de grafische vormgeving om de sites een professionele en internationale uitstraling te geven. In een verdere fase zal ook het mobiele kanaal niet ontbreken in de strategie om de doelgroepen van Elia overal en altijd de nodige informatie ter beschikking te kunnen stellen.

Geleverde diensten

Gebruikte technologieën