Hosting & SLA @TheReference

Een website of applicatie maakt typisch gebruik van zowel een webservers als een database server. Als webserver gebruiken we Microsoft IIS (Internet Information Services) of Apache. Als database kiezen we tussen MS SQLServer, Oracle of MySQL. De servers waarop deze componenten geïnstalleerd worden, zijn ofwel Microsoft ofwel Linux servers. Typisch werken we met dedicated servers per project zodat er geen interferentie mogelijk is met andere projecten. Hierbij kunnen we wel opteren voor virtualisatie om de capaciteit van fysieke servers maximaal te benutten. Dit alles geeft ons een waaier aan mogelijkheden om samen met onze hosting partners een geschikte hosting infrastructuur te bepalen in functie van de verwachtingen inzake bezoekerstrafiek en uptime garanties. Om de maximale capaciteit van een applicatie op een specifieke infrastructuur te bepalen, voeren we performantietesten uitn.

Merk op dat de SLA's van traditionele hosting bedrijven in de meeste gevallen enkel garanties bieden tot op het niveau van het operating systeem, en niet tot op het niveau van de applicatie zelf. Daartoe biedt The Reference specifieke SLA's aan zodat onze klanten desgewenst 24/7 een beroep kunnen doen op onze helpdesk. De verantwoordelijke van dienst kan dan een oplossing voorstellen binnen de afgesproken interventietijden.