De interface en het mobile design bepaalt in grote mate of de eindgebruikers uw applicatie al dan niet gaan gebruiken. Het is van groot belang dat de consument snel en accuraat de informatie of taken kan uitvoeren op zijn mobiel device. Concreet wil hij enkel die functionaliteiten zien die hij nodig heeft voor zijn specifieke context en omstandigheden (bijvoorbeeld tijd en locatie). Op basis van verschillende use cases kunnen we deze omstandigheden en noden in kaart brengen en daarop de volledige interface en applicatie flow gaan enten.

iOS, Android of Windows Phone interfaces lopen heel sterk uiteen om diverse redenen zoals:

  • specificaties van het besturingssysteem
  • het al dan niet aanwezig zijn van hardware buttons
  • schermgrootte
  • gebruik  van de smartphone of tablet in landscape/portrait modus
  • het al dan niet aanwezig zijn van een touchscreen toetsenbord

Er dient dus met veel verschillende parameters rekening gehouden te worden. Dank zij onze ervaring kennen we al deze variabelen en kunnen zo een passende interface ontwerpen voor een specifieke device.

Daarnaast is er ook het belang van het applicatie design. Onze grafici weten hoe ze concepten moeten designen voor kleine schermen die zowel in liggende of staande modus gebruikt kunnen worden. Ze houden rekening met touch controle door de navigatie elementen net iets verder van elkaar te plaatsen, maar houden ook rekening met het kleurgebruik en contrast. Mobiele schermen worden immers vaak buiten gebruikt en de leesbaarheid moet steeds optimaal zijn.

Hoe kan The Reference u helpen?

  • Mobiele Interfaces ontwikkelen voor iOS/Android/Windows Phone devices
  • Applicatie design met als doel de interface te ondersteunen 
  • Transformatie van de bestaande analoge/digitale huisstijl naar mobiel en tablets 
  • Optimale user experience garanderen en dit voor elk individueel device
  • Optimale applicatie flow bepalen op basis van de noden en context van het gebruik